Έρευνες πεδίου

Την εβδομάδα 12-16 Ιουνίου 2017 εκπονήθηκαν οι έρευνες μέτρησης χρόνου ταξιδίου σε περίπου 3,500 χιλιόμετρα οδικού δικτύου. Οι έρευνες πεδίου θα συνεχιστούν μετά τη 15η Σεπτεμβρίου 2017, ώστε να συλλεχθούν αντιπροσωπευτικά κυκλοφοριακά στοιχεία τυπικής περιόδου.

2017-07-12T16:37:42+00:00 Ιούνιος 16th, 2017|Πρόοδος του Έργου|

Εναρκτήρια συνάντηση

Η εναρκτήρια συνάντηση (Kick off meeting) έλαβε χώρα την 19η Μαΐου 2017, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, υπό τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν αντιπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων φορέων, υπογραμμίστηκε η σπουδαιότητα του Έργου και η αναγκαιότητα των αποτελεσμάτων του και εκφράστηκε η στήριξη και η πρόθεση όλων των μερών για συνεχή συνεργασία.

2017-07-12T16:39:48+00:00 Μάιος 19th, 2017|Πρόοδος του Έργου|