Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών

Η Τελική Έκθεση του Σχεδίου Μεταφορών, με προσαρτημένη την τελική Απόφαση Περιβαλλοντικής Έγκρισής του (βάσει της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων), έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο μεταφορών της Ελλάδας

2019-07-04T14:38:49+03:00 Ιούλιος 4th, 2019|Πρόοδος του Έργου|

Δραστηριότητες επί του παρόντος

Μέρος Α Έως το τέλος του 2018 η ομάδα μελέτης ολοκλήρωσε τις δραστηριότητες 1 έως και 6 του Μέρους A. Επί του παρόντος, η ομάδα μελέτης επικεντρώνεται στην ολοκλήρωση των Δραστηριοτήτων 5 και 6 που καλύπτουν: τον προσδιορισμό ενός καταλόγου προτάσεων που συνδέονται λογικά και με σαφήνεια με του Επιχειρησιακούς Στόχους που περιγράφηκαν στην Δραστηριότητα 4 - Τεχνική Έκθεση Εντοπισμού και Ανάλυσης Προβλημάτων και την ανάπτυξη σεναρίων που βασίζονται στο συνδυασμό του συνόλου των προτάσεων, την αξιολόγηση και τη βελτιστοποίησή τους. Επιπλέον, το προσχέδιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών της Ελλάδας συντάσσεται παράλληλα με την αντίστοιχη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων [...]

2019-02-21T11:21:20+03:00 Φεβρουάριος 21st, 2019|Πρόοδος του Έργου|

Συντονιστική Επιτροπή

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της Ελλάδας παρακολουθείται από τη Συντονιστική Επιτροπή (Steering Committee) του Έργου, που διορίστηκε από το ΥΠΥΜΕ, με εκπροσώπους των εμπλεκόμενων/ ενδιαφερόμενων φορέων. Υπό τη διεύθυνση του Γενικού Γραμματέα, περιλαμβάνει εκπροσώπους από ενδιαφερόμενους φορείς, όπως: ΥΠΥΜΕ Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας HELLASTRON ΟΣΕ Α.Ε. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης του Έργου και του Τεχνικού Συμβούλου, λαμβάνουν και παρέχουν σχόλια στα παραδοτέα του έργου και συνεδριάζουν σε τακτική βάση ώστε να συζητείται η πρόοδος του έργου και τα αποτελέσματά του.

2019-02-21T11:15:12+03:00 Φεβρουάριος 21st, 2019|Πρόοδος του Έργου|

Έρευνες πεδίου

Διεξήχθησαν διεξοδικές έρευνες πεδίου από 18 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου 2017, με βασικό στόχο τη συλλογή αντιπροσωπευτικών δεδομένων κυκλοφορίας τυπικής περιόδου. Πιο συγκεκριμένα, οι έρευνες περιλάμβαναν συνεντεύξεις των μετακινούμενων και κυκλοφοριακές μετρήσεις σε επιλεγμένες θέσεις και κόμβους του οδικού, σιδηροδρομικού, θαλάσσιου και αεροπορικού δικτύου. Ο αριθμός των συνεντεύξεων ανά μέσο μεταφοράς παρουσιάζεται παρακάτω: Το βασικό κριτήριο επιλογής των σημείων πραγματοποίησης των ερευνών ήταν η κάλυψη των χαρακτηριστικών των σημαντικότερων μετακινήσεων στην Ελλάδα, έτσι ώστε να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των σημερινών μοτίβων ζήτησης των μετακινήσεων. Τα αποτελέσματα των ερευνών χρησιμοποιούνται για να καλιμπραριστεί και να επαληθευτεί το μοντέλο μετακινήσεων (σε [...]

2019-02-21T11:09:10+03:00 Ιούνιος 16th, 2017|Πρόοδος του Έργου|

Εναρκτήρια συνάντηση

Η εναρκτήρια συνάντηση (Kick off meeting) έλαβε χώρα την 19η Μαΐου 2017, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, υπό τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν αντιπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων φορέων, υπογραμμίστηκε η σπουδαιότητα του Έργου και η αναγκαιότητα των αποτελεσμάτων του και εκφράστηκε η στήριξη και η πρόθεση όλων των μερών για συνεχή συνεργασία.

2017-07-12T16:39:48+03:00 Μάιος 19th, 2017|Πρόοδος του Έργου|