Αρχική 2019-06-03T13:22:44+00:00
Loading...

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της Ελλάδας

Tο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών για την Ελλάδα είναι ένα συμβουλευτικό έργο που ανατέθηκε βάσει της «Συμφωνίας-Πλαισίου για τη στήριξη των δραστηριοτήτων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εντός και εκτός της ΕΕ των 28. Το Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΕΤΕπ με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC Structural Reform Support Service).

O πρωταρχικός στόχος του Έργου είναι να αποτελέσει τη βάση για την αειφόρο ανάπτυξη των υποδομών και υπηρεσιών του μεταφορικού συστήματος της Ελλάδας, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, η οποία θα συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα του τομέα μεταφορών της χώρας.

Το Εθνικό Σχέδιο Μεταφορών θα καθορίσει την αναπτυξιακή στρατηγική του τομέα μεταφορών για τα επόμενα 20 χρόνια και θα υποστηρίξει την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Επιπλέον, θα καθορίσει τις κύριες δράσεις που πιθανόν θα ενισχυθούν από Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, ιδιαιτέρως από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ). Επομένως, απαιτείται η ανάπτυξη συμπαγούς και τεχνικά άρτιας στρατηγικής, αποδεκτής και εγκεκριμένης από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το έργο ξεκίνησε στις 15 Μαΐου 2017 και έχει συνολική διάρκεια 22 μηνών.

Πρόσφατα Νέα

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της Ελλάδας

Η Τελική Έκθεση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της τελικής Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (όπως εκδόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος) έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί από το Υπουργείο [...]

Δραστηριότητες επί του παρόντος

Μέρος Α Έως το τέλος του 2018 η ομάδα μελέτης ολοκλήρωσε τις δραστηριότητες 1 έως και 6 του Μέρους A. Επί του παρόντος, η ομάδα μελέτης επικεντρώνεται στην ολοκλήρωση των Δραστηριοτήτων 5 και 6 που [...]

Συντονιστική Επιτροπή

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της Ελλάδας παρακολουθείται από τη Συντονιστική Επιτροπή (Steering Committee) του Έργου, που διορίστηκε από το ΥΠΥΜΕ, με εκπροσώπους των εμπλεκόμενων/ ενδιαφερόμενων φορέων. Υπό τη διεύθυνση του Γενικού Γραμματέα, περιλαμβάνει εκπροσώπους [...]

Έρευνες πεδίου

Διεξήχθησαν διεξοδικές έρευνες πεδίου από 18 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου 2017, με βασικό στόχο τη συλλογή αντιπροσωπευτικών δεδομένων κυκλοφορίας τυπικής περιόδου. Πιο συγκεκριμένα, οι έρευνες περιλάμβαναν συνεντεύξεις των μετακινούμενων και κυκλοφοριακές μετρήσεις σε επιλεγμένες θέσεις [...]