Συντονιστική Επιτροπή

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της Ελλάδας παρακολουθείται από τη Συντονιστική Επιτροπή (Steering Committee) του Έργου, που διορίστηκε από το ΥΠΥΜΕ, με εκπροσώπους των εμπλεκόμενων/ ενδιαφερόμενων φορέων. Υπό τη διεύθυνση του Γενικού Γραμματέα, περιλαμβάνει εκπροσώπους από ενδιαφερόμενους φορείς, όπως:

  • ΥΠΥΜΕ
  • Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
  • Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
  • Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
  • HELLASTRON
  • ΟΣΕ ΑΕ

Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης του Έργου και του Τεχνικού Συμβούλου, λαμβάνουν και παρέχουν σχόλια στα παραδοτέα του έργου και συνεδριάζουν σε τακτική βάση ώστε να συζητείται η πρόοδος του έργου και τα αποτελέσματά του.

2019-10-24T13:00:36+00:00 Φεβρουάριος 21st, 2019|Πρόοδος του Έργου|