Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της Ελλάδας

Η Τελική Έκθεση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της τελικής Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (όπως εκδόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος) έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Τελική Έκθεση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών (PDF)

2019-11-01T14:33:57+00:00 Νοέμβριος 1st, 2019|Πρόοδος του Έργου|