Έρευνες πεδίου

Την εβδομάδα 12-16 Ιουνίου 2017 εκπονήθηκαν οι έρευνες μέτρησης χρόνου ταξιδίου σε περίπου 3,500 χιλιόμετρα οδικού δικτύου. Οι έρευνες πεδίου θα συνεχιστούν μετά τη 15η Σεπτεμβρίου 2017, ώστε να συλλεχθούν αντιπροσωπευτικά κυκλοφοριακά στοιχεία τυπικής περιόδου.

2017-07-12T16:37:42+00:00 Ιούνιος 16th, 2017|Πρόοδος του Έργου|