Έρευνες πεδίου

Διεξήχθησαν διεξοδικές έρευνες πεδίου από 18 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου 2017, με βασικό στόχο τη συλλογή αντιπροσωπευτικών δεδομένων κυκλοφορίας τυπικής περιόδου. Πιο συγκεκριμένα, οι έρευνες περιλάμβαναν συνεντεύξεις των μετακινούμενων και κυκλοφοριακές μετρήσεις σε επιλεγμένες θέσεις και κόμβους του οδικού, σιδηροδρομικού, θαλάσσιου και αεροπορικού δικτύου. Ο αριθμός των συνεντεύξεων ανά μέσο μεταφοράς παρουσιάζεται παρακάτω:

Το βασικό κριτήριο επιλογής των σημείων πραγματοποίησης των ερευνών ήταν η κάλυψη των χαρακτηριστικών των σημαντικότερων μετακινήσεων στην Ελλάδα, έτσι ώστε να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των σημερινών μοτίβων ζήτησης των μετακινήσεων.

Τα αποτελέσματα των ερευνών χρησιμοποιούνται για να καλιμπραριστεί και να επαληθευτεί το μοντέλο μετακινήσεων (σε επίπεδο ΕΜΗΚ).

2019-02-21T11:09:10+00:00 Ιούνιος 16th, 2017|Πρόοδος του Έργου|