Σύνοψη Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών

Σύνοψη Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών

Μετά και την ολοκλήρωση της Δραστηριότητας 7 του Μέρους A, αναρτάται η σύνοψη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών της Ελλάδας. Το προσχέδιο του Σχεδίου Μεταφορών προετοιμάστηκε παράλληλα με την αντίστοιχη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για διαβούλευση.

Το Σχέδιο Μεταφορών θα οριστικοποιηθεί μετά την έγκριση της ΣΜΠΕ και θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες παρατηρήσεις και προσθήκες.

Σύνοψη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών της Ελλάδας (PDF)

2019-03-08T15:35:11+00:00 Μάρτιος 8th, 2019|Πρόοδος του Έργου|