Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών

Η Τελική Έκθεση του Σχεδίου Μεταφορών, με προσαρτημένη την τελική Απόφαση Περιβαλλοντικής Έγκρισής του (βάσει της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων), έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο μεταφορών της Ελλάδας

2019-07-04T14:38:49+03:00 Ιούλιος 4th, 2019|Πρόοδος του Έργου|